Wraca Mojżesz z Dekalogiem i mówi do Zydów:- Mam dla Was 2 wiadomości, dobrą i złą:
- Dobra jest ta, że wytargowałem tylko 10 przykazań
a zła, ze jednak szóste zostaje...