LIST PAPIEŻA JANA PAWŁA II NA INAUGURACJĘ BIBLIOTEKI W „DOMUS GALILAEAE”

Watykan 24/03/2005

 

 

Najdrożsi Bracia i Siostry!

1. Z radością przyjąłem wiadomość, że 31 marca br. zostanie inaugurowana biblioteka Domus Galilaeae, który wznosi się nieopodal Góry Błogosławieństw. Na koniec konwiwencji, w której biorą udział liczni Kardynałowie, Biskupi i kapłani pochodzący z różnych stron świata wraz z rektorami seminariów należących do Drogi neokatechumenalnej, odbędzie się to tak znaczące wydarzenie. Bardzo chętnie myślą łączę się z nim również i ja, zwracając się z moim najserdeczniejszym pozdrowieniem do organizatorów i wszystkich obecnych. Pozdrawiam szczególnie Ordynariuszy katolickich w Ziemi Świętej poczynając od Patriarchy łacińskiego, przedstawicieli władz religijnych i politycznych świata hebrajskiego, którzy uczestniczą w tej uroczystości oraz przedstawicieli zgromadzeń zakonnych i wspólnot parafialnych tego regionu.

Domus Galilaeae wzbogaca się o nową ważną strukturę, dokładnie o Bibliotekę, która w swoim centrum gości Księgę Tory, po to aby symbolizować także architektonicznie centralność Słowa Bożego. Niech ten dom, zrealizowany przez odpowiedzialnych Drogi neokatechumenalnej, sprzyja poprzez odpowiednie inicjatywy pogłębionej formacji religijnej i korzystnemu dialogowi pomiędzy Judaizmem a Kościołem katolickim.

2. „Lampą dla mych kroków jest Twoje słowo” (Ps 18,29). W ten sposób śpiewa Psalmista i w ten sposób będą zaproszeni aby się modlić wszyscy ci, którzy skorzystają z wielorakich funkcji, jakie zaoferuje Biblioteka teraz inaugurowana. Wszechświat został skonstruowany według wspaniałego planu zainspirowanego Mądrością Boga. Ewangelia Jana rozpoczyna potwierdzając, że „na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1,1). Słowo, Mądrość wieczna Boga, stało się ciałem, rozbiło swój namiot między nami i ze swoją śmiercią i zmartwychwstaniem nas odkupiło. Kontemplujemy z radością, w tych świętych dniach Paschy, to podstawowe misterium naszej wiary. Chrystus, Pierworodny z całego stworzenia, szczyt Tory, zmartwychwstał i teraz żyje i idzie z nami, nieustannie oświecając nas Swoim słowem zbawienia.

Jakże głębokie są jego nauki! Jak aktualne jest zawsze Kazanie na Górze wypisane we Wszechświecie! Piękno Tory, które znajduje swoje uwieńczenie w Błogosławieństwach, piękno Chrystusa które jaśnieje w Kościele, Jego Ciele mistycznym, objawiają się w znakomity sposób w miłości, która jednoczy między sobą wierzących: oto jest przesłanie, które forma architektoniczna budynku Domus Galilaeae chce przekazać swoim gościom i pielgrzymom. Życzę z serca, aby wszyscy ci, którzy będą mieli możliwość, by u was przebywać lub was odwiedzić, mogli wzrastać w poznaniu i umiłowaniu Chrystusa, Mądrości w której znajduje się Początek wszystkiego.

3. Najdrożsi Bracia i Siostry! Podczas gdy myślą jednoczę się z wami, ponownie przeżywam w duchu niezapomniane momenty wizyty, którą Pan dał mi zrealizować w Ziemi Świętej podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000: ich rocznica przypada właśnie w tych dniach. W Korazim, na Górze Błogosławieństw, niedaleko Domus Galilaeae, miałem możliwość spotkania młodzieży i celebrowania dla nich Mszy Świętej. Chciałem im wskazać jako regułę życia Dziesięć Przykazań i Błogosławieństwa i zaprosiłem ich do całkowitej wierności Chrystusowi. To samo zaproszenie kieruję do was wszystkich w tym miejscu, gdzie nieprzerwanie brzmią nieśmiertelne słowa Odkupiciela. W waszym codziennym życiu przekładajcie je na konkretne dzieła i bądźcie w każdej okoliczności pokornymi i odważnymi świadkami Ewangelii.

Dziewica Maryja, Gwiazda ewangelizacji, niech będzie wam wzorem i przewodniczką. Ja was zapewniam o szczególnej pamięci w modlitwie, gdy tymczasem z uczuciem błogosławię was i wszystkie osoby, które są wam drogie.

Jan Paweł II

Z Watykanu, 24 Marca 2005, Wielki Czwartek.

Statystyki

Today 24

Yesterday 17

Week 62

Month 250

All 115335

Currently are 11 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions