WIZYTA PAPIEŻA JANA PAWŁA II W REPUBLICE DOMINIKANY Z OKAZJI PIĘĆSETLECIA EWANGELIZACJI OBU AMERYK

Archidiecezjalne Seminarium Misyjnym „Redemptoris Mater” w Santo Domingo 11/10/1992

 

 

Wieczorem 11 października Jan Paweł II dokonał poświęcenia Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater”, wzniesionego na przedmieściu Santo Domingo. W seminarium przygotowuje się do kapłaństwa około 50 kleryków ze wspólnot neokatechumenalnych. Inicjator Drogi Neokatechumenalnej, Kiko Argüello, powitał Ojca Świętego, który następnie wygłosił do seminarzystów przemówienie poświęcone formacji kapłańskiej.


Prezentacja dokonana przez Kiko Argüello:

Ten moment jest dla nas wielkim wzruszeniem. Jesteśmy wdzięczni, Ojcze, za Twoją obecność, nade wszystko, w tej chwili nie mogę nie być wzruszony wiedząc, że właśnie weszliśmy w święto Dziewicy z Pilar. Jestem Hiszpanem, dziś jest święto Dziewicy, Patronki Hiszpanii, Patronki hiszpańskości, Patronki Odkrycia Ameryki i Ewangelizacji.

W Hiszpanii, kiedy młodzież przyjechała do Santiago, mieliśmy potem na placu Pilar (w Saragossie) spotkanie z 30 tys. młodych, pytając – kto z nich czuje powołanie do prezbiteratu. W tym miejscu, gdzie Dziewica na kolumnie objawiła się Apostołowi Jakubowi i siedmiu mężom wędrownym, którzy odnieśli porażkę w Hiszpanii i zamierzali wrócić. Dziewica objawiła się i dodała im odwagi, aby ewangelizowali dalej. Jak mówiłem, w tamtym miejscu wstało 700 młodych, którzy ofiarowali się wstąpić do seminarium, oraz 500 dziewcząt, aby wejść do monasterów klauzurowych, by modlić się za powołania i za Kościół.

Dlatego dziś, kiedy po raz pierwszy wchodzisz, Ojcze, do Seminarium „Redemptoris Mater”, wzrusza mnie fakt, że jest właśnie wigilia święta Dziewicy z Pilar.

Jesteśmy też bardzo wdzięczni i chciałbym podziękować rządowi Santo Domingo i jego przedstawicielom, Prezydentowi Republiki Dominikany Joaquino Balaque i Panu Bello Andino, który jest tu obecny. Kiedy zaofiarowaliśmy możliwość otwarcia seminarium „Redemptoris Mater” dla nowej ewangelizacji, oni ofiarowali nam za darmo ten teren. Okazali nam swoje wsparcie i w tym widzimy próbkę miłości i wdzięczności, jaką czuje ten lud do Kościoła, przede wszystkim dzięki wierze, którą przyniosła mu Hiszpania. Bez tego wszystkiego nie można by było tego dokonać.

Gdzie jesteśmy? Ojcze, znajdujesz się w Sanktuarium Słowa nowego Seminarium „Redemptoris Mater”. Tam będzie Najświętszy Sakrament, tutaj są trony. Teraz jest tylko tabernakulum, będzie Najświętszy Sakrament. Nie ma Najświętszego Sakramentu, bo nie było jeszcze inauguracji. To Seminarium „Redemptoris Mater” ma dwie fundamentalne kolumny, którymi są: Eucharystia (celebrowana w kościele, który zbudujemy) i Sanktuarium Słowa, gdzie skrutuje się Pismo w atmosferze skupienia i modlitwy. W seminariach w Rzymie i w Newark – istnieją już 24 seminaria na całym świecie – otóż, w nich wszystkich jest Sanktuarium Słowa, jest ogromna miłość do Słowa. Na makiecie widocznej tam na lewo jest malowidło, które pokazuje, jakie będzie dokładnie to seminarium. Znajdujesz się Ojcze w tym miejscu, które jest tu z przodu – to Sanktuarium Słowa.

Poza tym dziękujemy także Księżom Kardynałom nam towarzyszącym, zwłaszcza kardynałowi Nikolas de Jesus Lopezowi, ponieważ dzięki niemu to zostało zrealizowane, i który dał nam dużo odwagi. Także nuncjuszowi, który nam również pomógł. Tutaj w Santo Domingo mieliśmy spotkanie, aby wytłumaczyć biskupom z Ameryki Łacińskiej, czym jest Droga i czym są te seminaria, ponieważ było wiele nieporozumień spowodowanych ogromnym brakiem informacji. Mieliśmy spotkanie, na które przyjechało 150 biskupów. Zaprosiliśmy ich i przyjechało tutaj na Santo Domingo więcej niż 150 biskupów. Mieliśmy wspaniałą konwiwencję – modlitwy, spotkania i wymianę doświadczeń – która była naprawdę zdumiewająca.

Dziękujemy również Księżom Biskupom, którzy zechcieli towarzyszyć nam w tym wydarzeniu, pomimo, że jest trochę gorąco, ale ofiarujemy to – jak powiedziałem wcześniej – za zgromadzenie CELAM-u, aby Pan posłał z mocą Ducha Świętego na to spotkanie dla ewangelizacji kontynentu tak wspaniałego, jakim jest Ameryka.

Zwołaliśmy tutaj seminarzystów z Ameryki. Rozmawialiśmy z ich fakultetami teologicznymi i te pozwoliły, aby przyjechali tutaj. Ponieważ wydaje nam się ważne dla ich formacji, żeby podczas, gdy celebrowane jest 500-lecie, żeby podczas, gdy ma miejsce zgromadzenie tak uroczyste i zadziwiające jak CELAM, ci młodzi mogli spotkać Waszą Świątobliwość i nosić w swych sercach w czasie formacji kapłańskiej, i przede wszystkim jako misjonarze-ewangelizatorzy, to spotkanie, które będzie dla nich niezatarte na całe życie. Będziemy je pamiętać, łącznie z gorącem, które znosimy, przede wszystkim, ponieważ jest tutaj Piotr. Piotr jest z nami.

Zwołaliśmy braci z seminariów, na które Bóg pozwolił w sposób cudowny, aby zrodziły się w Ameryce. Nie mógłbym nigdy pomyśleć w moim życiu (jestem malarzem, Hiszpanem), że Bóg powołałby mnie, abym pomagał w otwieraniu seminariów. I to w takim momencie, kiedy brakuje powołań. Ani, że Bóg dałby nam tyle powołań. Jesteśmy naprawdę zdumieni. Widzimy, że rzeczywiście przy obecnej depersonalizacji w wielkich miastach – miliony ludzi, 20 milionów, jak w mieście Meksyku, jak w Nowym Jorku lub Madrycie, itp. – w tych wielkich miastach, które depersonalizując człowieka i w których człowiek czuje się sam, jest konieczne tworzenie małych wspólnot chrześcijańskich, gdzie człowiek może przeżywać swoją wiarę na sposób ludzki i gdzie mógłby mieć itinerarium wzrastania w wierze. Widzieliśmy, że doprawdy młodzi są wspomagani w ich wierze, rodziny są wspomagane w ich wierze. Podobnie ludzie starzy i chorzy, jeśli ktoś ma jakąś chorobę, pomaga wspólnota. Widzieliśmy parafię, jak przekształca się we wspólnotę wspólnot. Jesteśmy doprawdy zdumieni, że to wszystko daje tyle owoców. Przede wszystkim powołania kontemplacyjne. Wielu chłopców, bez tego, żebyśmy im cokolwiek powiedzieli, poszło do klasztorów jako mnisi: benedyktyni, cystersi… I dziewczęta też.

Następnie rodziny w misji. Ci chłopcy będą towarzyszyć wielu rodzinom. Wiesz Ojcze, że posłałeś więcej niż 200 rodzin, które ofiarowały się poprzez Drogę Neokatechumenalną dla ewangelizowania najuboższych rejonów Ameryki, rejonów, w których szerzą się sekty.

Można pokazać, że gdzie nie ma kleru, 90% osób już przeszło do sekt. Posłaliśmy więc rodziny. Były tam, zdołały wynająć chatę z drewna i słomy lub dom, zaczęli chodzić od domu do domu, mówiąc, że są rodziną misjonarską, pokazując zdjęcia z rozesłania przez Ojca Świętego, zwołali tych ludzi, bardzo religijnych i dobrych, na spotkanie, i napełniają się wspólnoty. I tak rodzą się wspólnoty i zatrzymują sekty. Ale nie ma prezbiterów. Więc ci bracia, których formujemy w seminariach pójdą do ubogich rejonów: Quayaquil, Cumana, pueblos jovenes, itp. Jest już więcej niż 200 rodzin, które to robią i jest to rzecz zdumiewająca. Dobrze, Ojcze, nie chcę rozwodzić się zbytnio, tłumacząc dlaczego i gdzie pojadą ci bracia.

Te seminaria nie są, Ojcze, seminariami Drogi Neokatechumenalnej. Bóg nam pomógł, ponieważ Droga Neokatechumenalna nie chce być ruchem, lecz jest ona itinerarium chrześcijańskiego wychowania do wiary. I kiedy wspólnoty kończą ich itinerarium pozostają w parafii jako wspólnoty dorosłe. Nie są stowarzyszeniem. Tak więc te misyjne seminaria diecezjalne należą do biskupa. My nie zrobiliśmy nic innego, jak tylko pomogliśmy, by zakwitły powołania. Ale seminarium jest biskupa. To biskup rozporządza tymi seminarzystami i posyła ich tam, gdzie wyniknie potrzeba. Do tych rejonów świata, gdzie na skutek braku kleru i braku kapłanów jest zagrożona wiara ludu.

Dobrze, Ojcze, oni są tutaj. Przedstawię szybko seminarzystów, którzy są tu obecni. Są obecni: najstarsi, którzy zaczynali w Callao. W diecezji Callao. Jest tu biskup Durand, który pomagał nam w chwilach trudnych i jego biskup pomocniczy Irizar, który mu towarzyszy. Zatem jest tu 72 seminarzystów z 11 narodów. W tych seminariach mieszamy ich. Jest także rektor seminarium, Angel Ciriza i wicerektor, profesor teologii moralnej. Byli wędrownymi Drogi Neokatechumenalnej. Teraz akceptują pozostawienie wędrowania dla tego dzieła, aby pomagać tym młodym kapłanom, misjonarzom ewangelizować całą Amerykę. Bo w tych seminariach istnieje jeden warunek, że każdy chłopak, który tu wstępuje wie, że biskup może go posłać w jakąkolwiek stronę świata. Ofiarują się, aby ewangelizować miejsca najtrudniejsze. I to całkowicie ze strony diecezji, nie ze strony Drogi Neokatechumenalnej. Z diecezji Callao na przykład, jeśli biskup zechce posłać go do samego Callao, do swej diecezji, ponieważ ma jakieś miejsce trudne, pośle go tam. Rozkazuje ksiądz biskup. Dobrze, a zatem aplauz dla tych braci.

Seminarium z Medellin. Jest tutaj ksiądz arcybiskup z Medellin, rektorem jest kapłan z Rzymu, który był w Panamie. Aktualnie jest 103 seminarzystów z 23 narodów: z Filipin, Madagaskaru, Zairu, Włoch, Hiszpanii, Francji, Belgii i z całej Ameryki Łacińskiej.

Uważamy też, że jest ważne, by być formowanym w międzynarodowości, gdzie nie ma już ani czarnych, ani białych, w momencie, gdy rodzi się nacjonalizm i powstaje tendencja związana ze słowem inkulturacja, źle rozumianym. Myślimy, że jest koniecznym przepowiadanie o tym, że nie ma ani czarnego, ani białego, ani Hiszpana, ani Meksykańczyka (w sensie narodowości), ale że jesteśmy nowym stworzeniem, człowiekiem niebieskim, gdzie ja jestem Ciałem Chrystusa, On – zmartwychwstały jest moją głową; i przeżywać to jako wyzwanie, bez rachitycznych nacjonalizmów, ale rzeczywiście jako nowe stworzenie – ludzie nieba, którzy pociągają do nowego Wyjścia to pokolenie. Jest to wyzwanie, o którym myślimy, że Bóg nas powołał, abyśmy je nieśli naprzód.

Seminarium z Newark, otwarte przez Mons. McCarrick’a, reprezentowane przez biskupa pomocniczego, który siedzi razem z seminarzystami. Rektor, ks. Gino Tedoldi i wicerektor, także byli wędrownymi. Jest ich w sumie 72 seminarzystów. Aplauz!

Z Brazylii towarzyszy nam kardynał Falcao. Gubernator Brazylii ofiarował nam wspaniały teren, gdzie święty Jan Bosco miał sen, i to było cudowne! Zatem w Brazylii rektorem jest ks. Javier Sotil, też wędrowny i 52 seminarzystów z 8 narodów. Aplauz!

Jako ostatnie seminarium z Santo Domingo, w tej diecezji erygowane przez kardynała Nicolasa. Rektor ks. Giampaolo, z 44 seminarzystami.

Przemówienie Ojca Świętego:

Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj, w dniu tak doniosłym, dokonać inauguracji Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Santo Domingo. W czasie, gdy obchodzimy Pięćsetlecie przybycia Dobrej Nowiny do Ameryki, powstaje ono jako wkład w wielkie dzieło nowej ewangelizacji, do której wezwałem Kościół powszechny.

W tym miejscu, gdzie mają się kształtować kandydaci do kapłaństwa z wielu krajów kontynentu amerykańskiego, z Europy i innych państw, winien zawsze panować duch misyjny, który niech się stanie zaczynem odnowy tej diecezji i całej Republiki Dominikańskiej, i rozprzestrzeni się na cały świat, zgodnie z nakazem Pańskim: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Mówi o tym także dekret Soboru Watykańskiego II o posłudze i życiu kapłanów: „Dar duchowy, otrzymany przez prezbiterów w święceniach, przygotowuje ich nie do jakiejś ograniczonej i zacieśnionej misji, lecz do najszerzej i powszechnej misji zbawienia, aż po krańce ziemi (Dz 1,8)” (Presbyterorum Ordinis, 10).

Na tę wyspę przybyli kiedyś pierwsi głosiciele Ewangelii i stąd zbawcze światło Chrystusa opromieniło całą Amerykę. Obecność na niej seminarzystów, którzy pochodzą z różnych krajów, jest także znakiem, że u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa z Archidiecezjalnego Seminarium „Redemptoris Mater” w Santo Domingo powinni wyjść – jeśli Bóg pozwoli – nowi głosiciele Ewangelii, niosąc całemu światu Jezusa Chrystusa, „Drogę, Prawdę i Życie”.

Modląc się żarliwie o to, aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, prowadziła do swego Boskiego Syna tych, którzy otrzymają formację kapłańską w tym seminarium, z całego serca udzielam wszystkim apostolskiego błogosławieństwa.


[*]Prezentacja Kiko na podstawie tłumaczenie z zapisu magnetofonowego; przemówienie Papieża por. „L'Osservatore Romano”, wyd. pol., nr 12 (1992). s. 18.

Statystyki

Today 8

Yesterday 16

Week 8

Month 467

All 114915

Currently are 13 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Wiadomości